קעריות ומגשית עלה

0.00

מגשית פורצלן עלה –  15/22ס"מ עומק – 3 ס"מ, קערית פורצ. עלה בינונית – 15/22ס"מ עומק – 5.5ס"מ, קערית פורצ. עלה גדולה – 28/18ס"מ עומק 7ס"מ

Facebook