ספסל עץ חופה/קק"ל

0.00

ספסל עץ מלא, מידות 200/30ס"מ, גובה 45ס"מ