כניסה
הצטרפות
04-666555802-6330663 לשעבר אביבה אירועים קיסר

כיסאות

השכרת כיסאות ישיבה, בר, ישיבה נמוכה מעץ ברזל פלסטיק

כיסא דורטי צהובכיסא דורטי צהוב
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא דורטי אדוםכיסא דורטי אדום
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא דורטי טורקיזכיסא דורטי טורקיז
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא דורטי שחורכיסא דורטי שחור
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא דורטי לבןכיסא דורטי לבן
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא דורטי צבע פחכיסא דורטי צבע פח
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא בר דורטי צבע פחכיסא בר דורטי צבע פח
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ סקאי לבןכיסא עץ סקאי לבן
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ סקאי חוםכיסא עץ סקאי חום
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ איקס לבןכיסא עץ איקס לבן
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ איקס וואשכיסא עץ איקס וואש
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ טורקיזכיסא עץ טורקיז
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ צ'יברי לבןכיסא עץ צ'יברי לבן
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ צ'יברי שחורכיסא עץ צ'יברי שחור
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ צ'יברי כסףכיסא עץ צ'יברי כסף
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ צ'יברי זהבכיסא עץ צ'יברי זהב
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא סימוןכיסא סימון
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא צ'יבארי שקוףכיסא צ'יבארי שקוף
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא פלסטיקכיסא פלסטיק
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא פרובנסכיסא פרובנס
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא בר קלאסי לבןכיסא בר קלאסי לבן
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא בר קלאסי שחורכיסא בר קלאסי שחור
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא בר צ'יבאריכיסא בר צ'יבארי
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא בר איקס לבןכיסא בר איקס לבן
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא ציבארי וושכיסא ציבארי ווש
הוסף לסלהוסף לסל
כסא בר איקס חוםכסא בר איקס חום
הוסף לסלהוסף לסל
כסא לואי מסגרת חום עתיק ריפוד שנהבכסא לואי מסגרת חום עתיק ריפוד שנהב
הוסף לסלהוסף לסל
כסא לואי מסגרת חום עתיק ריפוד חוםכסא לואי מסגרת חום עתיק ריפוד חום
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ איקס טורקיזכיסא עץ איקס טורקיז
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא נפוליאון - זהבכיסא נפוליאון - זהב
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא שאנל - שקוףכיסא שאנל - שקוף
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ וואש - מנטהכיסא עץ וואש - מנטה
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ חום - MARI -כיסא עץ חום - MARI -
הוסף לסלהוסף לסל
כיסא עץ חום / mariכיסא עץ חום / mari
הוסף לסלהוסף לסל
כד ענכד ענ
הוסף לסלהוסף לסל
לרשימת המבצעים המלאה >