כניסה
הצטרפות
04-666555802-6330663 לשעבר אביבה אירועים קיסר

ציוד נלווה

השכרת כל הציד נלווה לאירוע

מצנן אוויר באידוימצנן אוויר באידוי
הוסף לסלהוסף לסל
מאוררמאורר
הוסף לסלהוסף לסל
חבלולחבלול
הוסף לסלהוסף לסל
ספסל גן מעץספסל גן מעץ
הוסף לסלהוסף לסל
שמשיה 3 מטרשמשיה 3 מטר
הוסף לסלהוסף לסל
פרגודפרגוד
הוסף לסלהוסף לסל
כספתכספת
הוסף לסלהוסף לסל
מראהמראה
הוסף לסלהוסף לסל
שימשיות בצבעיםשימשיות בצבעים
הוסף לסלהוסף לסל
פודיום נואמיםפודיום נואמים
הוסף לסלהוסף לסל
פח זבל דקורטיביפח זבל דקורטיבי
הוסף לסלהוסף לסל
כן ציורכן ציור
הוסף לסלהוסף לסל
תיבת צקיםתיבת צקים
הוסף לסלהוסף לסל
פטריית חימוםפטריית חימום
הוסף לסלהוסף לסל
בלון גזבלון גז
הוסף לסלהוסף לסל
פח זבל שחורפח זבל שחור
הוסף לסלהוסף לסל
מעמד למעיליםמעמד למעילים
הוסף לסלהוסף לסל
מעמד ללפידמעמד ללפיד
הוסף לסלהוסף לסל
תיבת מתנותתיבת מתנות
הוסף לסלהוסף לסל
לרשימת המבצעים המלאה >